ID NAME PHONE LOCATION
YST 1002-A01 SHAFIQAH JONIGO 016-8794471 KENINGAU SABAH