ID NAME PHONE LOCATION
YST 1020 IKAMANDA (SYAFIQA) 012-8433878 LIKAS SABAH